Hizmetlerimiz

VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ

2021 YILI VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ

Belediyemize ait Konaklama ve Sosyal Tesis Ücretleri
Yaz Uygulaması (1 Nisan-30 Eylül)
Oda-Kahvaltı 350.00
Tek Kişi 250.00
Ek Yatak Dahil (Yatak Başına 50.00._TL) 400.00
Kış Uygulaması (1 Ekim-31 Mart)
Oda-Kahvaltı 200.00
Tek Kişi 170.00
Ek Yatak Dahil 250.00

Sosyal Tesis Ücretleri
Yaz Uygulaması (1 Nisan-30 Eylül)
Hafta içi 1250.00
Hafta sonu 2.500.00
Kış Uygulaması
Foça sınırlarında görev yapan sağlık personeline pandemi süresince belediye konaklama tesisinden % 20 indirim. Engelli raporu olduğunu belgeleyenlere %20 indirim.
Hafta içi 1000.00
Hafta sonu 1.250.00
Bağarası, Gerenköy ve Yeni Bağarası sosyal tesis ücretleri %50 indirimli
Yoksul, şehit ailesi olduğunu belgeleyenlerden ücret alınmaz.
Dernek, okul, siyasi parti, kurumlar ve sivil toplum örgütlerinden ücret alınmaz.

Kültür ve Sanat Faaliyetleri
Tiyatro Etkinlikleri 625.00
Kurslar 32.00
Gitar 32.00
Keman 32.00
Piyano 32.00
Tenis Kortu Kullanma (1 Saatlik Ücreti) 10,00

Mısır Kurutma Tesisi Ücreti 15,00

Antrenman saat ücretleri 100,00
Profesyonel Spor Kulüpleri arasındaki müsabaka ücreti 500,00

Evlendirme memurluğu nikah harç bedelleri.

Belediye hizmet binaları 300,00 TL + Cüzdan Bedeli 140,00 TL + Dosya Bedeli 150,00 TL  Toplam 590,00 TL

Düğün salonları (dış mekan) 600,00 TL TL + Cüzdan Bedeli 140,00 TL + Dosya Bedeli 150,00 TL Toplam 890,00 TL

Plaj bölgelerinde 3.000,00 TL + Cüzdan Bedeli 140,00 TL + Dosya Bedeli 150,00 TL  Toplam 3.290,00 TL

Tekne 3.000,00 TL + Cüzdan Bedeli 140,00 TL + Dosya Bedeli 150,00 TL  Toplam 3.290,00 TL

Kırsal, köylerdeki özel alanlar 400,00 TL + Cüzdan Bedeli 140,00 TL + Dosya Bedeli 150,00 TL Toplam 690,00 TL

Yoksulluk belgesini ibraz edenlerden hiçbir ücret alınmaz.

 

Gündüz Çocuk Evi Hizmetleri
Çocuk başına aylık 975.00
Kardeş olan çocuklarda %50 indirim uygulanır
Belediye personeli çocuk başına 650.00
Yoksul olduğunu belgeleyen ve kriterlere uygun olanlar arasında kontenjanın %5’i kadar çocuk (3 çocuk) %50 indirim yapılır.

Pazaryeri tahsisi ücreti
Foça kapalı alan (yıllık) 1.980,00
Foça açık alan (yıllık) 1.320,00
Yeni Foça kapalı alan (yıllık) 1.860,00
Yeni Foça açık alan (yıllık) 1.200,00
Bağarası kapalı alan (yıllık) 1.320,00
Bağarası açık alan (yıllık) 960,00
Gerenköy pazaryeri ücreti 720,00
Yeni Foça Gece Pazaryeri sezonluk (2m2 stant için) 3.000,00
İlçe sınırları içerisinde tanıtım amaçlı stant yeri talep eden kurum ve şahıslardan zabıta müdürlüğünce belirlenecek yerlere günlük 100.00
Atık su ve Evsel Katı Atık Hizmetlerine Ait Ücretlendirme
27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca:
Konut başına 9,90
İşyerlerinden
0-50 m2 15,00
51-100 m2 30,00
101 m2 ve üstü 75,00
Market zincirlerinden 250,00
Komando Okulu 20.520,00

Banka ATM Yer Ücretleri
Foça ATM Yer Ücreti 52500.00
Yeni Foça ATM Yer Ücreti 42000.00
Bağarası ATM Yer Ücreti 22500.00

Baz İstasyonları Yer Ücretleri
Turkcell ve Vodafone Baz İstasyon Ücretleri (Yıllık) 20000.00

İmarla İlgili Ücretler
İmar durumu tetkik ücreti 284.00
İmar elemanı kayıt ücreti 575.00
Fen elemanı kayıt ücreti 575.00
Ekspertiz rapor verilmesi (daire başına) 79.00
Tetkik ücreti mimari proje 397.00
Binalarda kot tespiti 265.00
İmar hattı gösterilen beher parsel 265.00
Proje tetkik ücreti maktuen 265.00
Temel üstü tetkik her yapı için maktuen 476.00
Numarataj krokilerinden her bağımsız bölüm için 119.00
Kat Mülkiyeti kanununa göre yapılacak hizmet alım ücreti
Plan tasdiki (her bağımsız bölüm için) 119.00
Cepheleri gösterir fotoğraf tasdiki (takım olarak) 119.00
Serbest meslek adamları fenni mesul sürveyan veya ilgili kişilerin arşivden talep ettikleri proje, rapor, hesap özeti, kullanma izin belgesi, inş. ruh. vb. her türlü belge 53.00
Proje tasdik ücreti 119.00
Proje Ön Onay İnceleme Ücreti (Herbir Yapı Başı) 291.00
Turistik tesis için proje tasdik ücreti 508.00
Yol tahribi için alınacak ücret yılın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarına göre tespit edilir. İzinsiz olarak tahrip edilenlerden alınacak ücret birim fiyatlarının %100 fazlasıyla tahsil edilir.
Yapı kullanma ruhsatı alımı aşamasında Belediye hizmetlerine katılım payı 1190.00
Turistik tesis yapımında inşaat ruhsatı aşamasında hiçbir harç alınmayacaktır. (Turizm Bakanlığı onaylı projesi olanlardan)
Belediyece resen yapılan imar uygulamaları için TMMOB Harita Mühendisleri Odası birim fiyatları geçerlidir.
İmara açılacak arazilerden imar planı onay ücreti arazinin tamamında m2 si 2,91
Arsa ve Arazi Düzenlemesi m2 Ücreti 2,91
Tevhit ifraz m2 ücreti (Tarla) 0.17
Tapu Kayıt Örneği Ücreti 27.00
Enerji üretim Santrali Ruhsatı ücreti.1MW 150.000.00
Kentsel Kullanım Kararı getirilmeyen alanlar için (arsa, arazi m2değerinin toplam alanla çarpılması bulunacak değerin %20)
Otopark ücreti 1 saati 5.00
Her beher saat için 2,50
İmarla İlgili Harçlar
İlgili Bakanlar Kurulu Kararınca belirlenen tarifeler uygulanacaktır.
Kayıt ve Suret Harçları
İlgili Bakanlar Kurulu Kararınca belirlenen tarifeler uygulanacaktır.
Bina İnşaat Harcı
İlgili Bakanlar Kurulu Kararınca belirlenen tarifeler uygulanacaktır.
Harcamalara Katılım Payları
2464 Sayılı Kanunun 86-94 maddeleri hükümleri ile 21 Ağustos 1981 gün ve 17435 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Harcamalara Katılım payları ile ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin yönetmelik esaslarına göre tahakkuk ve tahsilat olunur.
Yol Harcamalarına Katılım Payı: 2464 Sayılı Kanunun 86. maddesine göre m2 değerleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatları esas alınır.

Ruhsat ve Denetim ile ilgili ücretler
İşyeri Açma Tetkik Ücretleri
Zabıta tetkik ücreti 240.00
İmar tetkik ücreti 160.00
Mali hizmetler tetkik ücreti 160.00
Matbu evrak bedeli 90.00
Toplam 650.00
Mesul Müdür Belge Ücreti
İçkili yerler için 1000.00
İçkisiz yerler için 600.00
Oteller                                                             
10 Oda Dahil 5000.00
10 Oda ve Üzeri 7500.00
Pansiyonlar 3000.00
Ev pansiyonları 2.500,00
Canlı Müzik İzin Belgesi Ücreti 4000.00
İşyeri Açma İzni Harcı
İlgili Bakanlar Kurulu Kararınca belirlenen tarifeler uygulanacaktır.

 

GSM İşyeri Açma Ücret Tarifesi
Büyükbaş ve Küçükbaş Süt ve Besi Çiftlikleri  
100 m2 ye kadar olan yerler 1500.00
500 m2 ye kadar olan yerler 3000.00
1000 m2 ye kadar olan yerler 6000.00
1001 m2 den fazla olan yerler 9000+m2x1
Tavuk-At-Köpek ve Diğer Çiftlikler
100 m2 ye kadar olan yerler 1500.00
500 m2 ye kadar olan yerler  3000.00
1000 m2 ye kadar olan yerler 6000.00
1001 m2 den fazla olan yerler 9000+m2x1
Diğer GSM İşyerleri İçin                                                                     
50 m2 ye kadar olan yerler 1200.00
100 m2 ye kadar olan yerler 2000.00
500 m2 ye kadar olan yerler 4500.00
501 m2den fazla olan yerler 5000+m2x1
Enerji Santralleri                                                                    
Mb başı 200000.00

İşyeri Ruhsat Ücret Tarifesi
Bankalar 200000.00
Marketler                                                                   
75 m2'den fazla marketler 7500.00
Perakende market zincirleri 200.000.00
Market zinciri adres değişikliği 50.000,00
İçki Ruhsatı 4500.00
Ruhsat Yenileme 400.00
Ruhsatta Faaliyet Değişikliği 500.00
Adres Değişikliği 250.00
Matbu evrak bedeli 250.00
Unvan Değişikliği 350.00
Ölçü Tartı Aletleri Muayene Harcı
İlgili Bakanlar Kurulu Kararınca belirlenen tarifeler uygulanacaktır.
2464 Sayılı Kanunun 97. maddesine göre yapılan işler karşılığı alınan ücretler

Belediye İş Makinası ve Araç Çalıştırması                                                               
Traktör-Kepçe 1 saat çalışması 150.00
Damperli kamyon 1 saat çalışması 180.00
Bir traktör römork seferi (moloz alımları için) 150.00
Tanker su 150.00
Sepetli Araç 200.00
Budama çalışması 100.00
Ot temizliği 100.00
Moloz Döküm Sahası 150.00
Etkinlik Otobüsü saat ücreti 500.00
(En fazla dört saat kullanılabilir)                                                                    

Belediye Tuvalet Ücreti                                                                      
Belediyemize Ait Tuvalet Ücreti (Kişi Başına) 2,00

Geçiş Hakkı Ücretleri

27.12.2012 tarih ve 28510sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın  'Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı ve Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliği doğrultusunda hesaplanır. Belediyemiz sınırları içerisindeki Belediyemiz sorumluluğundaki sokak ve caddelerde 'Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı ve Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin geçiş hakkı ücreti:
Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisinde kalan ve ilçe Belediyelerinin tasarrufunda ve /veya sorumluluğunda olanlar için:070.-TL geçiş ücreti alınacak olup, söz konusu tutar İstatistik Kurumunca yayımlanan üretici Fiyatları endeksi (üfe)oranında arttırım yapılması suretiyle tespit edilir.