Hizmetlerimiz

Zabıta

Zabıta Hizmetleri

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen yetkiler doğrultusunda kent halkının sağlığını korumak,
Belediye başkanı ve karar organları tarafından alınmış emir ve yasakları uygulamak,
Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak, Belediye suçunun işlenmiş olması halinde yasal yaptırımları uygulamak,
Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,
775 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre izinsiz yapılara meydan vermemek,
4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Yasası'nı uygulamak,
5237 sayılı Belediye Gelirlerini Korumak ve Sağlamak Kanunu'nu uygulamak,
80 sayılı Hal Kanunu'nu uygulamak,
Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip, kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilenenleri men etmek,
Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda belediye nizamlarına ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek,
Herkesin gelip geçtiği umumi yol, kaldırım ve meydanlarda işgalleri önlemek.
Belediyenin ilgili müdürlükleri, belediye zabıtasına yardım etmekle yükümlüdür. Görevlerini yaparken belediye zabıtasına karşı gelenler, devlet zabıtasına karşı koyanlar gibi ceza görürler.