Yönetim

TEMMUZ 2021 MECLİS GÜNDEMİ

T.C
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 02.07.2021
TOPLANTI YERİ     : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisi
TOPLANTI SAATİ   : 17:00

2021 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- Norm Kadro Cetvellerindeki değişikliğin görüşülmesi.
6- Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinde kullanılmak üzere süresiz 500.000,00 TL’ lik teminat mektubu başvurusu yapılması hususunun görüşülmesi.
7- İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesi, Barbaros Caddesi No:8 adresinin (502139 ada 3800 parselin) İçkili Yerler Bölgesi Krokisine dahil edilmesi hususunun görüşülmesi.
8- İlçemiz, Yenifoça mahallesi 10999 ada 1 parselde bulunan 582,39 m2 (1/1 Hisse) Belediyemiz taşınmazının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışı ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
9- İlçemiz, Yenifoça, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, 514142 Ada 200 parselde yer alan tescilli yapının korunması amacıyla, parselin güneyinden geçen 15 metrelik taşıt yolunda taşıt izinin “10,5 metreden 7 metre’ ye” düşürülmesi ve aynı parsele isabet eden “Yerleşik Konut Alanı” kullanımlı imar adasının cephesinin tescilli yapıya düzenlemesine yönelik plan değişikliği ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
10- İlçemiz, Yenifoça Mahallesi 11007 Ada 1 Parsel de bulunan Belediyemize ait 331,38 m2 hissenin, hissedarı tarafından satın alma talebi ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
11- İlçemiz Hacıveli Mahallesi 511 ada 3 parsel’ de kayıtlı olan Muharrem ÖNDER’ e ait taşınmaz ile Belediyemize ait olan Hacıveli Mahallesinde kayıtlı 506139 ada 1437 parsel 752,82m2 taşınmazın trampa usulü takasın tekrardan değerlendirilmesi hususu ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.
12- Dilek ve Temenniler.
13- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
14- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

Fatih Gürbüz
Foça Belediye Başkanı