Yönetim

MAYIS 2024 MECLİS GÜNDEMİ

             T.C.
FOÇA BELEDİYESİ

TOPLANTI TARİHİ  : 03.05.2024
TOPLANTI YERİ      : Foça Belediyesi Denizkent Sosyal Tesisleri
TOPLANTI SAATİ    :16:00

                                               2024 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve Sunuş.
2- Geçen Toplantı Tutanağının okunup oylanması.
3- Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi.
4- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi.
5- 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi gereği ataması yapılan personel hakkında bilgi verilmesi.
6- 2023 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
7- Belediye Başkanlığımıza ait banka hesapların kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olmasından dolayı 5393 sayılı belediye kanunun 15. Maddesi son fıkrası gereğince haczedilemeyeceğinden kamu yararı kararı alınması hususunun görüşülmesi.
8- İlçemiz sınırları içerisindeki inşaatların Turizmi olumsuz etkileyebilecek faaliyetleriyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması hususunun görüşülmesi.
9- Mülkiyeti Belediyemize kayıtlı İlçemiz Yenifoça 2849 parsel üzerinde bulunan yapının, 2848 parsel numaralı taşınmaza tecavüzlü olduğu görüldüğü ve yaklaşık 7.51 m2’lik kısmının Belediyemize bedelsiz bağışlamak süratiyle tevhid ve ifraz işleminin yapılması hususunun görüşülmesi.
10- Yenifoça, Fevzi Çakmak Mahallesi, Ali Stair Caddesi No:12 adresinde bulunan Eski Belediye Hizmet Binası zemin katının Foça Devlet Hastanesine bağlı Semt Polikliniği olarak hizmet vermesi için tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.
11- İlçemiz Kazımdirik Mahallesi 17 Ada 20 Parselde bulunan Belediyemize ait 15.06 m2 hissenin, diğer hissedarı tarafından satın alma talebinin görüşülmesi.
12- Dilek ve Temenniler.
13- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi.
14- Bir sonraki Meclis Toplantısı gününün tespit edilmesi konusunun görüşülerek karar bağlanması.

Saniye Bora Fıçı
Foça Belediye Başkanı